Svenska vänföreningen i bilder

Vänföreningen bjöd in Samah Salaime till Sverige 18 - 22 april 2018

Vänföreningen bjöd in Magnus Hellgren, Sveriges ambassadör i Israel som rapporterar om läget i Israel på ABF 29 augusti 2018.