Länkar till vänföreningarna

             (som har hemsida)

England                  www.oasisofpeaceuk.org 

Italien                      www.oasidipace.org

Nederländerna      www.nswas.nl/  

Norge                      https://wasns.no  

Schweiz                  www.nswas.ch  

USA                         https://oasisofpeace.org