AGM 2017 

Byn arrangerar vartannat år Annual General Meeting där de bjuder in  företrädare från vänföreningarna runt om i världen.