Grundskolan

Grundskolan etablerades tidigt, först för byns egna barn men sedan även för barn från kringliggande byar. Att sprida budskapet till omkringliggande byar är förstås viktigt men även för att få input utifrån. Skolan har i dag ca 300 elever och är den första tvåspråkiga skolan i Israel. Numera betalas större delen av de båda lärarnas löner av kommunen - så var det inte tidigare. Under senare år har en förskola startats.

Respekten för den andres tro och tradition lärs ut till barnen redan när de är små.

Barnen från de omkringliggande byarna åker buss till skolan och den hanteringen sköts av Fredens Oas. Det kräver en fungerade buss inklusive chaufför vilket utgör en kostnad som det inte finns teckning för.

Arbetet med att ta fram en ny läroplan särskilt avsedd för skolor som använder både arabiska och hebreiska som undervisnings-språk är nu slutfört. Arbetet har pågått under flera år och genomförts med grundskolans egna lärare och med egna medel. Den nya läroplanen är unik och arbetet pågår att sprida läroplanen till de 6-7 tvåspråkiga skolorna som numera finns i Israel.

Antalet elever i grundskolan ökar vilket är positivt men ställer samtidigt krav på fler lokaler. Skolmyndigheterna har ökade krav på säkerhet, vilket också är en anledning till renovering av skolans lokaler med ökade kostnader som följd.