Skolan för Fred

Sedan Skolan för Fred, "School for Peace" (SFP) tillkom 1979 - alltså under Fredens Oas första decennium - har inte mindre än 65.000 israeler, judar och palestinier, deltagit i kurser och seminarier. Vissa kurser är komprimerade till en helg, andra sträcker sig över ett helt år. De kan äga rum i byns lokaler eller vara knutna till olika universitet i landet. På samma sätt sprider sig tematiken i kurserna över ett brett register av samhälleliga problem, från våld mot kvinnor till stadsplanering och idrott.

Frågor om fredlig konfliktlösning, förebyggandet av konflikter samt den gemensamma planeringen av det civila samhällets uppgifter är centrala, särskilt i orter där judar och palestinier lever sida vid sida.

EU stöder ett program med utbildning för 120 av morgondagens politiker med ett motsvarande program på Västbanken. Ett treårigt stöd för 120 personer inom mentalhälsovården inleder USAID just nu och även det programmet omfattar både judar och palestinier. USAID är en amerikansk organisation för att främja internationella humanitära ansträngningar bland annat för att stödja demokratisk utveckling.

SFP har idag sju anställda som bedriver ett forskningscentrum, arbetar via sociala medier, skriver, organiserar och söker upp miljöer där deras kunskaper behövs, från ultra-ortodoxa judar till palestinska ambulansförare i Östra Jerusalem. Många av de som tidigare har gått SFP:s kurser återvänder till byn som lärare för att engagera nya generationer av fredsbyggare.

Skolan för Fred är idag en av de viktigaste verksamheterna som Neve Shalom/Wahat al-Salam ägnar sig åt. De kunskaper om strategier och taktiska manövrer som har ackumulerats genom byns långvariga erfarenheter förs nu ut till en ung generation av ansvariga medborgare i judiska och palestinska grupper som är tänkta att styra morgondagens utveckling i detta konfliktdrabbade område. Här får vänföreningarnas stöd en långsiktig verkan vars betydelse knappast kan överskattas. www.sfpeace.org